Χόνδρινη βλάβη τροχιλίας γόνατος σε ασθενή 12 ετών. Αποκατάσταση

Χόνδρινη βλάβη τροχιλίας γόνατος σε ασθενή 12 ετών. Αποκατάσταση

1 comment

  1. Sotirios - 2 Φεβρουαρίου 2020 20:37

    Wonderful job!

    Απάντηση

Have your say