Έχει συγγράψει σειρά μελετών που έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

Announcement Date: 18 Μαρτίου 2020

Καθώς και κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία με αντικείμενο την αρθροσκοπική χειρουργική του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου και των μηνίσκων του γόνατος.