Αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Announcement Date: 24 Μαρτίου 2017

Ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.