Από το 2013, είναι συνεργάτης του Ιασώ Θεσσαλίας.

Announcement Date: 11 Μαρτίου 2021