Ολοκλήρωσε την ειδίκευση του στην ορθοπεδική κλινική του Πανεπιστημιακού Γ.Ν. Λαρισας

Announcement Date: 30 Απριλίου 2018