Συμμετέχει ως κριτής (reviewer) σε έγκυρα διεθνή περιοδικά του αρθροσκοπικού χώρου

Announcement Date: 18 Μαρτίου 2020

 όπως το American Journal of Sports Medicine (AJSM) και το Arthroscopy: the journal of arthroscopic and related surgery.