Εξειδικεύτηκε στην αρθροσκοπική χειρουργική και την επανορθωτική χειρουργική της άρθρωσης του ώμου

Announcement Date: 13 Μαρτίου 2019

στο Istituto Humanitas στο Μιλάνο υπό τη διεύθυνση του Dr. Alessandro Castagna.