Τραυματολογία

Τραυματολογία

  • Εσωτερική οστεοσύνθεση καταγμάτων των άνω και κάτω άκρων
  • Αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη οστεοσύνθεση ενδαρθρικών καταγμάτων
  • Σταθεροποίηση καταγμάτων με εξωτερική οστεοσύνθεση
  • Ημιαρθροπλαστική ισχίου & ώμου
  • Συρραφή ρήξεων τενόντων – τενοντομεταφορές
  • Αντιμετώπιση σηπτικών τραυμάτων και ψευδαρθρώσεων
  • Αποκατάσταση δερματικών ελλειμμάτων